еЛандо спечели проект за изработка на „Здравен портал“ на Евроинс

Застрахователна компания ЕВРОИНС е една от водещите и най-утвърдените застрахователни компании в България със значително европейско присъствие в над 11 държави. Търговският модел на компанията е насочен към предлагане на пакетни застрахователни продукти, покриващи широк спектър от рискове и предоставяне на комплексни застрахователни услуги на клиентите.

След успешното разработване на Клиентски портал за общо застраховане, „еЛандо“ АД ще разработи и достави Здравен портал за компанията – уеб платформа за Клиентския портал за завеждане на искове за медицинска застраховка и функционалност на виртуална здравна карта.

С избраната архитектура и технологичен пакет, следвайки най-новите технологични тенденции, най-добрите практики и доказана ефективност, Здравният портал ще оптимизира значително управлението на здравни претенции, спестявайки време и разходи на Евроинс и предоставяйки удобство за потребителя.

Желаете ли да обсъдим нещо?

Връзка с нас
info@elando.com
Главен офис, София +359 2 400 7220
Главен офис, София ул. "Александър Жендов" № 6, етаж 8, офис 802, София, 1113, България
Офис Шумен ул. "Съединение" № 39, етаж 2, Шумен, 9700, България
Офис Стара Загора бул. "Александър Батенберг" № 28, ет. 4, офис 26, Стара Загора, 6003, България
Офис Пловдив бул. "Христо Ботев" № 92Б, секция А, ет. 4, Пловдив, 4000, България