“ЕЛАНДО“ АД СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

Нa 21.03.2022 г. еЛандо АД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-1521-C01 с предмет „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Целта на проекта е oсигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултатите от проекта: постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Дата на стартиране: 21.03.2022 г. 

Дата на приключване: 21.06.2022 г.

Обща стойност: 50 000,00 лв., от които 42 500,00 лв. европейско и 7500,00 лв. национално съфинансиране