“ЕЛАНДО“ АД СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

Нa 21.03.2022 г. еЛандо АД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-1521-C01 с предмет „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Целта на проекта е oсигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултатите от проекта: постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Дата на стартиране: 21.03.2022 г. 

Дата на приключване: 21.06.2022 г.

Обща стойност: 50 000,00 лв., от които 42 500,00 лв. европейско и 7500,00 лв. национално съфинансиране

Желаете ли да обсъдим нещо?

Връзка с нас
info@elando.com
Главен офис, София +359 2 400 7220
Главен офис, София ул. "Александър Жендов" № 6, етаж 8, офис 802, София, 1113, България
Офис Шумен ул. "Съединение" № 39, етаж 2, Шумен, 9700, България
Офис Стара Загора бул. "Александър Батенберг" № 28, ет. 4, офис 26, Стара Загора, 6003, България
Офис Пловдив бул. "Христо Ботев" № 92Б, секция А, ет. 4, Пловдив, 4000, България