ЕЛАНДО АД УВЕЛИЧАВА ЕКИПА, РАБОТЕЩ ЗА AT&T INC. ПРЕЗ 2021

След успешна работа по проект еЛандо АД разширява дейността си за AT&T Inc., който е сред най-големите американски телекомуникационни компании и най-големите медийни конгломерати. Компанията е също измежду най-големите доставчици на местна и на междуселищна телефонна връзка, кабелни телевизионни мрежи, както и на безжични услуги в САЩ.

Важен фактор за успешното разрастване на екипа е не само наемането на нови специалисти, но и задържането на досегашните служители. В тези предизвикателни времена за икономиката и сектора, качествената работа на еЛандо АД по отношение на проекта и клиента ни помогна да засилим доверието в нас и да се позиционираме като добър партньор.