ЕЛАНДО АД УВЕЛИЧАВА ЕКИПА, РАБОТЕЩ ЗА AT&T INC. ПРЕЗ 2021

След успешна работа по проект еЛандо АД разширява дейността си за AT&T Inc., който е сред най-големите американски телекомуникационни компании и най-големите медийни конгломерати. Компанията е също измежду най-големите доставчици на местна и на междуселищна телефонна връзка, кабелни телевизионни мрежи, както и на безжични услуги в САЩ.

Важен фактор за успешното разрастване на екипа е не само наемането на нови специалисти, но и задържането на досегашните служители. В тези предизвикателни времена за икономиката и сектора, качествената работа на еЛандо АД по отношение на проекта и клиента ни помогна да засилим доверието в нас и да се позиционираме като добър партньор.

Желаете ли да обсъдим нещо?

Връзка с нас
info@elando.com
Главен офис, София +359 2 400 7220
Главен офис, София ул. "Александър Жендов" № 6, етаж 8, офис 802, София, 1113, България
Офис Шумен ул. "Съединение" № 39, етаж 2, Шумен, 9700, България
Офис Стара Загора бул. "Александър Батенберг" № 28, ет. 4, офис 26, Стара Загора, 6003, България
Офис Пловдив бул. "Христо Ботев" № 92Б, секция А, ет. 4, Пловдив, 4000, България