ЕЛАНДО АД ОТЧИТА 23% РЪСТ НА ПРИХОДИТЕ ЗА 2020

2020 г. беше година на предизвикателства, с които еЛандо АД се справи успешно, благодарение на добрата си работа, на своята адаптивност и гъвкавост. През изминалата година компанията привлече нови клиенти като „Алианц Банк България“, „БГО Софтуер“, „Диджитол Смарт Инфраструктура“, „Микро кредит“, Министерство на културата.

Във финансово отношение еЛандо АД отчита 23% ръст на приходите за 2020 г. в сравнение с предходната година. Компанията подобрява своята ефективност, доказвайки че в условия на глобалната пандемия и икономическа криза може да бъде устойчива и дори да се разраства.

Желаете ли да обсъдим нещо?

Връзка с нас
info@elando.com
Главен офис, София +359 2 400 7220
Главен офис, София ул. "Александър Жендов" № 6, етаж 8, офис 802, София, 1113, България
Офис Шумен ул. "Съединение" № 39, етаж 2, Шумен, 9700, България
Офис Стара Загора бул. "Александър Батенберг" № 28, ет. 4, офис 26, Стара Загора, 6003, България
Офис Пловдив бул. "Христо Ботев" № 92Б, секция А, ет. 4, Пловдив, 4000, България