ЕЛАНДО АД ОТЧИТА 23% РЪСТ НА ПРИХОДИТЕ ЗА 2020

2020 г. беше година на предизвикателства, с които еЛандо АД се справи успешно, благодарение на добрата си работа, на своята адаптивност и гъвкавост. През изминалата година компанията привлече нови клиенти като „Алианц Банк България“, „БГО Софтуер“, „Диджитол Смарт Инфраструктура“, „Микро кредит“, Министерство на културата.

Във финансово отношение еЛандо АД отчита 23% ръст на приходите за 2020 г. в сравнение с предходната година. Компанията подобрява своята ефективност, доказвайки че в условия на глобалната пандемия и икономическа криза може да бъде устойчива и дори да се разраства.