еЛандо АД получи Сертификат за Системите за управление на сигурността на информацията ISO 27001:2013

На 27.06.2018г., еЛандо АД получи сертификат ISO 27001:2013, който поставя изисквания към Системите за управление на сигурността на информацията.

Стандартът на първо място цели управление на поверителността, цялостта и наличността на информацията в дадена компания. На второ място ISO 27001 цели да осигури и гарантира непрекъсваемост на бизнес процесите в дадена организация, които имат отношение към управлението на сигурността.

С въвеждането на Системите за управление на сигурността на информацията, ръководството на eЛандо АД цели да гарантира в максимална степен сигурността, както на собствената си информация, така и на тази на нашите клиенти.

Желаете ли да обсъдим нещо?

Връзка с нас
info@elando.com
Главен офис, София +359 2 400 7220
Главен офис, София ул. "Александър Жендов" № 6, етаж 8, офис 802, София 1113, България
Офис Шумен ул. Съединение 39, етаж 2, Шумен 9700, България
Офис Стара Загора бул. "Александър Батенберг" № 28, етаж 4, офис 26, Стара Загора 6003, България
Офис Пловдив бул. Христо Ботев № 92 Б, секция А, ет. 4, Пловдив, 4000, България