еЛандо достави пилотна система за „умно“ управление на улично LED осветление

еЛандо достави пилотна система за „умно“ управление на LED осветление в село Белокопитово, област Шумен. Системата беше успешно тествана и въведена в експлоатация, като се очаква да намали значително консумацията на електроенергия, необходима за работа на уличното осветление в селото.

Решението се предлага на пазара под търговската марка „cитиKом“ и позволява дистанционен контрол върху уличните осветителни тела чрез опции за включване, изключване и намаляване интензитета на светлината, включително спрямо конкретния сезон и разликите в продължителността на светлата и тъмната части на деня. Освен намалените разходи за електрическа енергия, платформата позволява оптимизиране на разходите за поддръжка чрез дистанционен контрол на осветителната мрежа, както и мониторинг и известяване в реално време, в случаи на нерегламентирана консумация на ток или при технически проблеми.

Желаете ли да обсъдим нещо?

Връзка с нас
info@elando.com
Главен офис, София +359 2 400 7220
Главен офис, София ул. "Александър Жендов" № 6, етаж 8, офис 802, София 1113, България
Офис Шумен ул. Съединение 39, етаж 2, Шумен 9700, България
Офис Стара Загора бул. "Александър Батенберг" № 28, етаж 4, офис 26, Стара Загора 6003, България
Офис Пловдив бул. Христо Ботев № 92 Б, секция А, ет. 4, Пловдив, 4000, България