еЛандо АД получи сертификат за качество ISO 9001:2015

В края на 2017-та годината, еЛандо АД премина успешно одит на Системата си за Управление на Качеството (СУК) и получи сертификат за качество ISO 9001:2015. СУК е разработена според изискванията на Международния стандарт за качество ISO 9001 и цели провеждане на стратегия, ориентирана към клиента и неговите изисквания. Системата се изпълнява чрез непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите от дружеството софтуер и софтуерни услуги и включва следните дейности:

  • Повишаване квалификацията и обучението на персонала с цел постоянно предоставяне на висококачествени продукти и услуги
  • Обновяване на съществуващите и внедряване на нови услуги, ориентирани спрямо нуждите на клиента
  • Подобряване ефективността и намаляване на разходите
  • Поддържане на равнопоставени взаимно-изгодни връзки с клиенти, доставчици и партньори

С въвеждането на Система за Управление на Качеството, ръководството на eЛандо АД цели да постигне бързо и качествено обслужване на своите клиенти, оптимизирайки ресурсите в структурата на компанията.

Желаете ли да обсъдим нещо?

Връзка с нас
info@elando.com
Главен офис, София +359 2 400 7220
Главен офис, София ул. "Александър Жендов" № 6, етаж 8, офис 802, София 1113, България
Офис Шумен ул. Съединение 39, етаж 2, Шумен 9700, България
Офис Стара Загора бул. "Александър Батенберг" № 28, етаж 4, офис 26, Стара Загора 6003, България
Офис Пловдив бул. Христо Ботев № 92 Б, секция А, ет. 4, Пловдив, 4000, България