Общото Събрание на Акционерите избра г-н Цветан Йолов за Директор Технологии на „еЛандо“ АД

Провелото се на 16 май 2017 г.  Общо Събрание на Акционерите избра г-н Цветан Йолов за нов член на Съвета на Директорите на „еЛандо“ АД. На последващото заседание на Съвета на Директорите г-н Йолов беше избран и за нов председател на съвета. Той ще изпълнява и длъжността Директор Технологии в компанията.