еЛандо се разширява

Технологичният потенциал на Пловдив се развива много бързо. В съответствие с нашата стратегия за разрастване на нашия бизнес в България, ние от еЛандо решихме да разширим и изградим солидна база на местна земя.

Отворихме нов офис в Пловдив, който е планиран да се превърне във втората по големина локация след централата ни в София. Сред целите ни е да капитализираме на местното богатство от специализирани таланти, идващи от  реномираните университети в региона, които  са известни с това, че обучават отлични софтуерни инженери.

Освен това, Пловдив е известен с доброто си качество на живот, съчетаващо високопродуктивна среда и по-спокоен начин на живот, което е привлекателено както за местни, така и за увелиаващ се брой международни специалисти. Всичко това го нарежда на челните позиции в портфолиото на еЛандо, сред локациите с висок бизнес потенциал.

еЛандо спечели проект за изработка на „Здравен портал“ на Евроинс

Застрахователна компания ЕВРОИНС е една от водещите и най-утвърдените застрахователни компании в България със значително европейско присъствие в над 11 държави. Търговският модел на компанията е насочен към предлагане на пакетни застрахователни продукти, покриващи широк спектър от рискове и предоставяне на комплексни застрахователни услуги на клиентите.

След успешното разработване на Клиентски портал за общо застраховане, „еЛандо“ АД ще разработи и достави Здравен портал за компанията – уеб платформа за Клиентския портал за завеждане на искове за медицинска застраховка и функционалност на виртуална здравна карта.

С избраната архитектура и технологичен пакет, следвайки най-новите технологични тенденции, най-добрите практики и доказана ефективност, Здравният портал ще оптимизира значително управлението на здравни претенции, спестявайки време и разходи на Евроинс и предоставяйки удобство за потребителя.

“ЕЛАНДО“ АД СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

Нa 21.03.2022 г. еЛандо АД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-1521-C01 с предмет „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Целта на проекта е oсигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултатите от проекта: постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Дата на стартиране: 21.03.2022 г. 

Дата на приключване: 21.06.2022 г.

Обща стойност: 50 000,00 лв., от които 42 500,00 лв. европейско и 7500,00 лв. национално съфинансиране

ЕЛАНДО АД УВЕЛИЧАВА ЕКИПА, РАБОТЕЩ ЗА AT&T INC. ПРЕЗ 2021

След успешна работа по проект еЛандо АД разширява дейността си за AT&T Inc., който е сред най-големите американски телекомуникационни компании и най-големите медийни конгломерати. Компанията е също измежду най-големите доставчици на местна и на междуселищна телефонна връзка, кабелни телевизионни мрежи, както и на безжични услуги в САЩ.

Важен фактор за успешното разрастване на екипа е не само наемането на нови специалисти, но и задържането на досегашните служители. В тези предизвикателни времена за икономиката и сектора, качествената работа на еЛандо АД по отношение на проекта и клиента ни помогна да засилим доверието в нас и да се позиционираме като добър партньор.

ЕЛАНДО АД ОТЧИТА 23% РЪСТ НА ПРИХОДИТЕ ЗА 2020

2020 г. беше година на предизвикателства, с които еЛандо АД се справи успешно, благодарение на добрата си работа, на своята адаптивност и гъвкавост. През изминалата година компанията привлече нови клиенти като „Алианц Банк България“, „БГО Софтуер“, „Диджитол Смарт Инфраструктура“, „Микро кредит“, Министерство на културата.

Във финансово отношение еЛандо АД отчита 23% ръст на приходите за 2020 г. в сравнение с предходната година. Компанията подобрява своята ефективност, доказвайки че в условия на глобалната пандемия и икономическа криза може да бъде устойчива и дори да се разраства.

“еЛандо“ АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност”

На 20.08.2020 г. еЛандо“ АД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-8276-C01 с предмет „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ към ОПИК 2014-2020 г.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултати: постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Дата на стартиране:    20.08.2020 г.

Дата на приключване: 20.11.2020 г.

Обща стойност на проекта: 10 000 лв.

Финансиране БФП: 100%

еЛандо АД стана представител на A1 Group за платформата Exoscale.

Exoscale предоставя инфраструктура и услуги за облачни приложения в Европа.  А1 е първият и единствен телеком в България със собствена хиперскалируема платформа, която предлага пълно портфолио от облачни услуги от тип инфраструктура като услуга (IaaS).  Благодарение на нея, компаниите могат да се възползват от гъвкава и мащабируема IT инфраструктура, изчислителна мощност, мрежов капацитет и съхранение.

Exoscale вече се наложи като предпочитано решение за разработване на облачни бизнес приложения (Cloud Native Applications) в Европа с центрове за данни в Швейцария, Германия и Австрия. Наскоро платформата бе избрана от Европейската организация за ядрени изследвания (CERN) за внедряването на стратегически проект в ЕС, свързан с обработка и анализ на огромни количества от данни – 1 petabyte (1 000 000 GB) и 10 000 процесорни ядра (CPU).

Чрез платформата Exoscale, еЛандо се стреми да предложи безпроблемна облачна работа за бизнес приложенията и системите на своите клиенти. Партньорството ни с групата A1 за платформата Exoscale допълнително разшири портфолиото от предлагани услуги за нашите клиенти в облачна сфера.

еЛандо АД получи Сертификат за Системите за управление на сигурността на информацията ISO 27001:2013

На 27.06.2018г., еЛандо АД получи сертификат ISO 27001:2013, който поставя изисквания към Системите за управление на сигурността на информацията.

Стандартът на първо място цели управление на поверителността, цялостта и наличността на информацията в дадена компания. На второ място ISO 27001 цели да осигури и гарантира непрекъсваемост на бизнес процесите в дадена организация, които имат отношение към управлението на сигурността.

С въвеждането на Системите за управление на сигурността на информацията, ръководството на eЛандо АД цели да гарантира в максимална степен сигурността, както на собствената си информация, така и на тази на нашите клиенти.