еЛандо АД е акционерно дружество, специализирано в софтуерни инженерингови услуги и предоставяне на цялостни софтуерни решения по поръчка, разположено в София.

еЛандо предоставя професионални технически услуги и разработка на софтуерни системи. Услугите, които предлагаме включват както изготвяне на цялостен дизайн и разработка на софтуерни приложения, така и поддръжка на съществуващи системи.

еЛандо разполага с офиси в София и Шумен и със софтуерни специалисти с напредничаво и творческо мислене, с практически опит в нови технологии и интеграционни проекти, свикнали да работят в екип и да постигат най-добрите резултати. Ние предоставяме софтуерни решения и услуги бързо и икономически изгодно, благодарение на професионализма на екипа ни, подходящи технологии и практиките за гъвкаво управление, които прилагаме, осигурявайки най-доброто за нашите клиенти.

Ние акцентираме върху съвременните Agile подходи в процеса на разработване, като същевременно гарантираме постигането на необходимото високо качество на окончателното ИТ решение.