Предоставяме цялостно решение за Вашите нужди, включително необходимите хардуерни и софтуерни лицензи.

Допълваме предлаганите от нас услуги с необходимото хардуерно оборудване и софтуерни лицензи от трети лица. Нашата компания си партнира с водещите доставчици на софтуер като Microsoft, IBM, Oracle, VMWare и така можем да ви предоставим лиценз за техния инфраструктурен (и не само) софтуер. Можем да ви предоставим хардуер от IBM, HP, Lenovo, Dell, за да имаме стабилна основа за работа с Вашия софтуер.

повече…

IT Консултации

learn more…

Cloud solutions

повече…

Софтуерно инженерство

повече…

Мобилни приложения

learn more…

Integration of software systems

повече…

Кибер сигурност