Дигиталната трансформация носи нови възможности за вашия бизнес, но също така го излага на нови рискове, свързани със сигурността. Всеки ден се появяват нови уязвимости и нови подходи и инструменти за решаването им. еЛандо е партньор на Qualys – лидер в кибер сигурността.

С нашите интегрирани и централизирани приложения вие:

Консолидирате вашите решения сигурност
Подобрявате способностите си за откриване на проблеми и своевременна реакция
Намалявате сложността на ИТ инфраструктурата си, репсективно разходите си
Подкрепяте бизнеса си, като изграждате необходимата сигурността за преход към дигитална трансформация.

повече…

IT Консултации

повече…

Cloud решения

повече…

Софтуерно инженерство

повече…

Мобилни приложения

повече…

Интегриране на софтуерни системи

повече…

Препродажба на софтуерни лицензи и хардуер