Нашите специалисти са в състояние да Ви съветват и да прилагат най-добрите практики в съвременната софтуерна интеграция като SOA, BPM, EAI, за да позволят на всички системи в разнообразния ландшафт на нашите клиенти да работят и да комуникират безупречно един с друг.

В днешно време всяка голяма компания има вътрешен IT ландшафт, съставен от много различни информационни системи и решения. Често те са от различни доставчици на софтуер и се изпълняват, за да работят на различни софтуерни платформи. Тази ситуация се развива с годините на съществуване на компанията, дължаща се на сливания и придобивания, на промените в избрания технологичен стак и всяка от съществуващите системи, които не са изведени от експлоатация, е ценна и трябва да бъде интегрирана и работеща синхронно с останалите. Това често води до множество интеграции между информационните системи, които могат да формират мрежа, свързваща системите без общи стандарти, без проследяване и способност за диагностициране на проблемите.

Това е моментът, когато необходимостта от консултанти по интеграция става очевидна. Те могат да Ви помогнат да анализирате, документирате вашите системи, да свържете всяко от приложенията с останалите, като използвате широко приетите и съгласувани стандарти.

Нашите консултанти могат да проектират и внедрят това за Вас, използвайки платформи за интеграция с отворен код или платени такива на водещи доставчици като TIBCO, IBM, WebMethods, Oracle и други.

повече…

IT Консултации

повече…

Cloud решения

повече…

Софтуерно инженерство

повече…

Мобилни приложения

повече…

Кибер сигурност

повече…

Препродажба на софтуерни лицензи и хардуер