“еЛандо“ АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност”

На 20.08.2020 г. еЛандо“ АД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-8276-C01 с предмет „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ към ОПИК 2014-2020 г.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултати: постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Дата на стартиране:    20.08.2020 г.

Дата на приключване: 20.11.2020 г.

Обща стойност на проекта: 10 000 лв.

Финансиране БФП: 100%

еЛандо АД стана представител на A1 Group за платформата Exoscale.

Exoscale предоставя инфраструктура и услуги за облачни приложения в Европа.  А1 е първият и единствен телеком в България със собствена хиперскалируема платформа, която предлага пълно портфолио от облачни услуги от тип инфраструктура като услуга (IaaS).  Благодарение на нея, компаниите могат да се възползват от гъвкава и мащабируема IT инфраструктура, изчислителна мощност, мрежов капацитет и съхранение.

Exoscale вече се наложи като предпочитано решение за разработване на облачни бизнес приложения (Cloud Native Applications) в Европа с центрове за данни в Швейцария, Германия и Австрия. Наскоро платформата бе избрана от Европейската организация за ядрени изследвания (CERN) за внедряването на стратегически проект в ЕС, свързан с обработка и анализ на огромни количества от данни – 1 petabyte (1 000 000 GB) и 10 000 процесорни ядра (CPU).

Чрез платформата Exoscale, еЛандо се стреми да предложи безпроблемна облачна работа за бизнес приложенията и системите на своите клиенти. Партньорството ни с групата A1 за платформата Exoscale допълнително разшири портфолиото от предлагани услуги за нашите клиенти в облачна сфера.

еЛандо АД получи Сертификат за Системите за управление на сигурността на информацията ISO 27001:2013

На 27.06.2018г., еЛандо АД получи сертификат ISO 27001:2013, който поставя изисквания към Системите за управление на сигурността на информацията.

Стандартът на първо място цели управление на поверителността, цялостта и наличността на информацията в дадена компания. На второ място ISO 27001 цели да осигури и гарантира непрекъсваемост на бизнес процесите в дадена организация, които имат отношение към управлението на сигурността.

С въвеждането на Системите за управление на сигурността на информацията, ръководството на eЛандо АД цели да гарантира в максимална степен сигурността, както на собствената си информация, така и на тази на нашите клиенти.

еЛандо АД стана член на БАСКОМ

Днешното общо събрание на БАСКОМ (Българска Асоциация на Софтуерните Компании) одобри „eЛандо“ АД за свой член. БАСКОМ е важна и влиятелна браншова организация на софтуерните компании в България. Тя има отлични и продуктивни отношения с правителството и като цяло помага и катализира комуникацията и сътрудничеството между членовете си.

Общото Събрание на Акционерите избра г-н Цветан Йолов за Директор Технологии на „еЛандо“ АД

Провелото се на 16 май 2017 г.  Общо Събрание на Акционерите избра г-н Цветан Йолов за нов член на Съвета на Директорите на „еЛандо“ АД. На последващото заседание на Съвета на Директорите г-н Йолов беше избран и за нов председател на съвета. Той ще изпълнява и длъжността Директор Технологии в компанията.

еЛандо нае осмия етаж на сградата Главпроект за своите офис нужди

еЛандо разшири офис пространството, което използва в Главпроект. От 01 април 2017 г., наехме почти целия 8-ми етаж на сградата. Новият офис предлага разнообразие от площи за работата на фирмата – кабинет за работата на Съвета на Директорите, няколко открити пространства за работа (open space), конферентна зала, сървърно повещение, както и зона за почивка на хората. Офисът ще осигури необходимото пространство за планираното бъдещо развитие и растеж на компанията.

еЛандо има нов офис

news_img

От началото на юли 2016 г. еЛандо разполага с нов офис във високото тяло на сградата на Главпроект – място с много традиции в областта на информационните технологии, предоставяща в 90-те години офис пространство на известната компания ProSoft, а през последните години – за компании като Acsior, ScaleFocus и Amexis.

Сградата се намира на ул. „Александър Жендов“ № 6, в непосредствена близост до Министерството на Външните Работи, множество банкови офиси и ресторанти. Дори името „Главпроект“ (идващо от „Главен Проект“) е много подходящо за компания за разработка на софтуер, като нас, фокусирана върху най-важните, главни по значение проекти за нашите клиенти. Въпреки, че е стара конструкция от миналия век, високата му част е обновена и напълно отговаря на настоящите нужди и изисквания, които имаме. Също така се вписва добре в практическия ни стил и прагматичен подход към нещата – винаги сме се стремели да се фокусираме се върху функционалността и реалните бизнес потребности, вместо да наблягаме на кича и ненужни и нефункционални излишества.

Сградата разполага с голямо място за хранене на приземния етаж – ресторант Дон Домат – отлично място за бърз работен обяд или за следобедна среща на чаша кафе. Сградата разполага и със собствени паркинзи отпред и в задния двор.

еЛандо се регистрира по ДДС

Българската Национална Агенция за Приходите (НАП) издаде удостоверение за регистрация по ДДС на еЛандо АД. Тази стъпка завършва всички формалности, необходими за операциите на фирмата, така че тя вече е готова да излезе на пазара. Идентификационният номер по ДДС на eLando AD е BG204066672.