Фирмата е основана и управлявана от водещи професионалисти с богат опит в бързо развиващия се IT сектор в България и специално в софтуер услугите изпълнявани за широк спектър от клиенти – стартъпи, средни и мултинационални фирми като IBM, HP, DHL и др.

Станимир Бойчев

Изпълнителен Директор

Станимир Бойчев притежава над 25 години професионален опит в областта на разработката на софтуер и ИТ. Той има познания в широк спектър от технологии, архитектури и подходи за задоволяване на конкретните нужди на клиентите и решаване на бизнес критични въпроси. Г-н Бойчев има опит във всички аспекти на управлението на комплексни софтуерн и ИТ проекти включително управление на обхвата, проследяване на графика, управление на бюджета и техническите ресурси и доказано е в състояние да се справи с всякакви критични ситуации. Той има отлични комуникационни, презентационни и организационни умения, както и солиден опит с модерните Agile методологии прилагани в сектора. Той притежава опит с изпълнението както на сложни проекти в солидна, добре изградена и дефинирана корпоративна среда, така и при с работа с тепърва стартиращи компании без съществуваща ИТ инфраструктура, където се залага на бързината и гъвкавостта.

Г-н Бойчев управлява и улеснява комуникацията между висшето ръководство, заинтересованите страни в бизнеса, техническите архитекти, инфраструктурните екипи на разработчиците, за успеха на реализацията на решенията.

По време на кариерата си, професионализмът му е доказан в проекти за планиране, изграждане и поддържане на критично важни софтуерни информационни системи за организации като IBM, American Express, Мобилтел, Националната агенция за приходите в България, Едоардо Миролио АД, DHL, etc.

Георги Тончев

Директор Бизнес Развитие

Георги е висококвалифициран и опитен специалист в решаването на бизнес проблеми с подходящи технологични решения. Той е разработвал стратегически решения, които помагат за решаване на разнообразни клиентски проблеми, улесняващи постигането на целите и увеличаване на приходите на клиентите.

Георги има голям и разнообразен опит работейки като външен консултант както и на вътрешни позиции на високо ниво. Успешно е ръководил големи консултантски проекти, управлявайки многобройни и мултидисплинарни екипи, базирани в различни географски точки.

Той се фокусира да развива доверени и високоефективни отношения с клиентите, помагайки им да създават и внедряват успешни бизнес решения.

Георги е прекарал дълго време в Обединеното Кралство, където е заемал ръководни позиции, работейки в глобален мащаб, обхващащ Европа, Северна Америка, Азия и Австралия, и е особено умел в работата с мултифункционални и междукултурни екипи.

Георги силно вярва в силата на BizTech – създаването на технологични решения за бизнес проблеми. Той вярва, че помагайки на организациите да създават нови дигитални продукти и услуги, да напредват с тяхната дигитализация, допринася за позитивна промяна на света стъпка по стъпка.

Рали Ралев

Технически Директор

Рали е фокусиран върху технологичното развитие и просперитет на компанията. Той има широк опит в компании от финансовия сектор, заемайки лидерски позиции. Бил е съосновател на компания, занимаваща се с blockchain технологии. Негови отговорности са управлението и разрастването на техническите отдели, дизайн, архитектура и имплементация на комплексни приложения.

По време на работата с клиенти, Рали се цели да ограничи усложняването на технологичните решения, като в резултат на това се намалява крайната цена за клиента, както и разходите за поддръжка.
Рали е почитател на DDD (Domain-Driven Design) практиките и като такъв, той предпочита да изгражда малки екипи, които да се фокусират върху конкретни проблеми от голямата картинка.

По време на кариерата си като софтуерен инженер, Рали е бил част от големи корпорации като SAP, а също и в по-малки компании, в напреднал етап от развитието си, като Funding Circle.