Фирмата е основана и управлявана от водещи професионалисти с богат опит в бързо развиващия се IT сектор в България и специално в софтуер услугите изпълнявани за широк спектър от клиенти – стартъпи, средни и мултинационални фирми като IBM, HP, DHL и др.

Stanimir Boychev

CEO, Founder

Станимир Бойчев притежава над 17 години професионален опит в областта на разработката на софтуер и ИТ. Той има познания в широк спектър от технологии, архитектури и подходи за задоволяване на конкретните нужди на клиентите и решаване на бизнес критични въпроси. Г-н Бойчев има опит във всички аспекти на управлението на комплексни софтуерн и ИТ проекти включително управление на обхвата, проследяване на графика, управление на бюджета и техническите ресурси и доказано е в състояние да се справи с всякакви критични ситуации. Той има отлични комуникационни, презентационни и организационни умения, както и солиден опит с модерните Agile методологии прилагани в сектора. Той притежава опит с изпълнението както на сложни проекти в солидна, добре изградена и дефинирана корпоративна среда, така и при с работа с тепърва стартиращи компании без съществуваща ИТ инфраструктура, където се залага на бързината и гъвкавостта.

Г-н Бойчев управлява и улеснява комуникацията между висшето ръководство, заинтересованите страни в бизнеса, техническите архитекти, инфраструктурните екипи на разработчиците, за успеха на реализацията на решенията.

По време на кариерата си, професионализмът му е доказан в проекти за планиране, изграждане и поддържане на критично важни софтуерни информационни системи за организации като IBM, American Express, Мобилтел, Националната агенция за приходите в България, Едоардо Миролио АД, DHL и др.