eLando has signed a partnership agreement with Alfresco

eLando AD has become a partner of Alfresco a leading provider of solutions in Enterprise Content Management (ECM) and Business Process Management (BPM) space.

Alfresco has been identified by Gartner as a ‘Challenger’ in the 2017 Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms.

eLando plans to use Alfresco platform as a solid ground for its solutions in the ECM and BPM area for our customers in Bulgaria and abroad.

еЛандо АД стана член на БАСКОМ

Днешното общо събрание на БАСКОМ (Българска Асоциация на Софтуерните Компании) одобри “eЛандо” АД за свой член. БАСКОМ е важна и влиятелна браншова организация на софтуерните компании в България. Тя има отлични и продуктивни отношения с правителството и като цяло помага и катализира комуникацията и сътрудничеството между членовете си.

eLando AD has become a member of BASSCOM (Bulgarian ASsociation of Software COMpanies)

Today’s general assembly of BASSCOM (Bulgarian ASsociation of Software COMpanies) has approved eLando AD for a member of the association. The BASSCOM is important and influential trade association of the software companies in Bulgaria. It has good and productive relations with the government and generally helps and catalyses the communication and cooperation among its members.

Общото Събрание на Акционерите избра г-н Цветан Йолов за Директор Технологии на “еЛандо” АД

Провелото се на 16 май 2017 г.  Общо Събрание на Акционерите избра г-н Цветан Йолов за нов член на Съвета на Директорите на “еЛандо” АД. На последващото заседание на Съвета на Директорите г-н Йолов беше избран и за нов председател на съвета. Той ще изпълнява и длъжността Директор Технологии в компанията.

еЛандо нае осмия етаж на сградата Главпроект за своите офис нужди

еЛандо разшири офис пространството, което използва в Главпроект. От 01 април 2017 г., наехме почти целия 8-ми етаж на сградата. Новият офис предлага разнообразие от площи за работата на фирмата – кабинет за работата на Съвета на Директорите, няколко открити пространства за работа (open space), конферентна зала, сървърно повещение, както и зона за почивка на хората. Офисът ще осигури необходимото пространство за планираното бъдещо развитие и растеж на компанията.

eLando has rented the eighth floor of Glavproekt building

eLando has expanded its office space in Glavproekt. Staring from 01 April 2017 we now rent the whole 8th floor of the building. The new office offers a diversity of areas for the company operation – a company board room, several open space areas, a conference room, a server room and a resting area for the people. The office will provide the necessary room to accommodate the planned future growth of the company.