еЛандо достави пилотна система за „умно“ управление на улично LED осветление

еЛандо достави пилотна система за „умно“ управление на LED осветление в село Белокопитово, област Шумен. Системата беше успешно тествана и въведена в експлоатация, като се очаква да намали значително консумацията на електроенергия, необходима за работа на уличното осветление в селото.

Решението се предлага на пазара под търговската марка „cитиKом“ и позволява дистанционен контрол върху уличните осветителни тела чрез опции за включване, изключване и намаляване интензитета на светлината, включително спрямо конкретния сезон и разликите в продължителността на светлата и тъмната части на деня. Освен намалените разходи за електрическа енергия, платформата позволява оптимизиране на разходите за поддръжка чрез дистанционен контрол на осветителната мрежа, както и мониторинг и известяване в реално време, в случаи на нерегламентирана консумация на ток или при технически проблеми.