Консултиране на организации за добрите практики в използването на информационни технологии за постигането на своите бизнес цели.

Съвременните организации често имат сложни взаимовръзки между отделните вътрешни системи. Динамичният характер на бизнеса постоянно изисква промени, подобрения и оптимизации, които с времето стават все по-трудни за постигане. Периодично трябва да бъде внедрен изцяло нов софтуер.

За такива случаи можем да Ви предложим актуализация на цялата ИТ инфраструктура, работа по конкретен нов софтуер, полезни независими съвети, да подготвим RFI, RFP за бъдещи оферти, да подготвим архитектура на високо ниво, да внедрим и тестваме софтуер, да осигурим допълнителен персонал, за да разширите вътрешен екип за нуждите на ИТ администрацията.

learn more…

Cloud solutions

повече…

Софтуерно инженерство

повече…

Мобилни приложения

learn more…

Integration of software systems

повече…

Кибер сигурност

learn more…

Reselling of software licenses and hardware