Ние покриваме целия жизнен цикъл на софтуерния проект – извършване на събиране и разработване на изисквания, анализ, проектиране на високо и ниско ниво, разработване на софтуер, тестване, внедряване и поддръжка.

Предоставянето на услуги в областта на софтуерното инженерство е наша основна компетентност. Можем да започнем от събирането на вашите идеи, да ги разработим в подробен документ за изисквания, да създадем функционална спецификация и така нататък, така че вашата първоначална размита идея да се дефинира като лесна за материализиране. На следващата стъпка нашите софтуерни архитекти ще анализират каква архитектура би отговаряла на тези изисквания, както функционални, така и нефункционални, след което да подготвя дизайн. Започвайки от тази фаза, нашите служители по осигуряване на качеството създават общ план за тестове и стратегия за тестване.

След това екипът софтуерни инженери извършва действителното кодиране на проектираното решение. Успоредно с това инженерите по осигуряване на качеството подготвят тестовите данни и тестовите сценарии, които трябва да бъдат изпълнени по време на предстоящата фаза на тестване на проекта. По време на тестовите фази QA инженерите извършват различни тестове, които са били подбрани и подготвени в предишните фази. Междувременно разработчиците определят какви проблеми се разкриват от тестовете. Накрая, когато решението отговаря на критериите за качество, съгласувани с клиента, то е готово да бъде внедрено.

Тогава идва времето, когато инженерите ни по интеграция на инфраструктурата ще внедрят софтуера, ще извършат тестване, за да проверят коректността на внедряването и ще осигурят постоянна подкрепа за цялостното решение през целия му живот.

повече…

IT Консултации

learn more…

Cloud solutions

повече…

Мобилни приложения

learn more…

Integration of software systems

повече…

Кибер сигурност

learn more…

Reselling of software licenses and hardware