ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Поверителността на личните ви данни е важна за нас! Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви осведоми за това каква иформация eLando събира и начина, по който я използваме. Ако имате въпроси относно нашата политика за защита на лични данни, моля пишете ни на имейл: info@elando.bg, или на нашия адрес: София ул. „Александър Жендов“ № 6, етаж 8, офис 802, София 1113, България.

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

eLando може да събира и използва следните видове информация:

Информация за това как използвате този сайт за целите на анализа на данни.

Информация, която предоставяте при абониране за услуги на сайта ни.

Всяка друга информация, която изпращате към eLando.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

eLando може да използва лични данни за: администриране на този сайт; персонализация на сайта за Вас; публикуване на информация за Вас на сайта; подобряване качеството на услугите, изпращане на електронен бюлетин, писма по пощата и информация за Вашия клиентски статус; изпращане на други маркетинг материали(освен ако не сте се отписали от нашият маркетинг бюлетин)

Освен това eLando може да разкрие ваши лични данни изисквани по закон при възникнало съдебно производство или предстоящо съдебно производство, както и за да установи, упражни и защити своите законни права.

ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ДАННИ

eLando ще предприеме технически и организационни мерки да предотврати загуба, злоупотреба или нарушение на неприкосвеността на личните Ви данни

eLando ще съхранява цялата лична информация предоставена от Вас на защитени сървери.

ПРОМЕНИ В ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ

eLando може да направи промени в политиката за поверителност чрез публикуването им на този сайт. Проверявайте тази страница периодично за да сте запознати с промените.

ДРУГИ САЙТОВЕ

Този сайт може да съдържа препратки към други сайтове. eLando не носи отговорност за политиката на поверителност и практиките на трети страни.