Услуги

Основният фокус на eLando е предоставянето на различни ИТ услуги на нашите клиенти. Ние можем да работим по вашите проекти на база изразходвано от нас време, или в случай, че имате добре дефинирана спецификация, да работим на база фиксирани цена и

icon1-1
ИТ консултантски услуги
Консултиране на организации за това как най-добре да използват информационни технологии в постигането на своите бизнес цели. Прогноза, управление, изпълнение, внедряване и администриране на ИТ системи от името на нашите клиенти.
icon3-1
Софтуерни услуги
Ние покриваме пълния жизнен цикъл на един софтуерен проект - събиране и анализиране на изисквания, анализ, проектиране на високо и ниско ниво, разработка на софтуер, тестване, внедряване на решението и поддръжка.
icon5-1
Интеграция на хетерогенни софтуерни системи
Нашите специалисти са в състояние да Ви консултират и да прилагат най-добрите практики в съвременната софтуерна интеграция като SOA, BPM и EAI, за да позволят на всичките Ви системи да работят заедно.
icon2-1
Продажба на лицензи за софтуер и хардуер
Ще се радваме, да ви предоставим цялостно решение за вашите нужди, включително необходимите хардуерни и софтуерни лицензи.
icon4-1
Облачни решения
Ако сте готови да се преместите в облака, като внедрите ИТ решения в Azure, Amazon Web Services, Heroku или други, ние сме тук, за да ви помогнем с познанията, опита и добрите практики.
icon6-1
Мобилни решения за вашия бизнес
В сегашния динамичен и бързо развиващ се свят, всяка организация е длъжна да предостави на своите клиенти и служители възможности за използване и достъп до софтуерни системи чрез мобилни устройства. Ние сме тук, за да ви помогнем с разработка на софтуер за iOS, Android, Windows Phone.
icon2-1
Кибер Сигурност
Дигиталната трансформация носи нови възможности за вашия бизнес, но също така го излага на нови рискове, свързани със сигурността. Всеки ден се появяват нови уязвимости и нови подходи и инструменти за решаването им. еЛандо е партньор на Qualys - лидер в кибер сигурността.

Фирмата

еЛандо АД е акционерно дружество, специализирано в софтуерни инженерингови услуги и предоставяне на цялостни софтуерни решения по поръчка, разположено в София.

Свържете се с нас

Ако ви се иска да ускорите вашия успех в света на цифровите технологии, или има нещо, което бихте искали да обсъдим, свържете се с нас.

Свържете се с нас
0

Защо eLando

Ние сме професионалисти в разработката на софтуер и имаме опит в справянето с трудни задачи. Особено важна за нас е ефективната комуникация и затова винаги сме близо до клиента, опитвайки се както да разберем напълно изискванията му, така и да

1

Ние сме професионалисти

Ние сме професионалисти в разработката на софтуер и имаме опит в справянето с трудни задачи. Особено важна за нас е ефективната комуникация и затова винаги сме близо до клиента.

2

Ние сме ценово изгодни

Нашите цени са конкурентни на местни и чуждестранни компании.

3

Ние сме Agile

Ние прилагаме Lean/Kanban процеси, за да сме ефективни в нашата работа и да поддържаме прозрачна комуникация – основополагащи елементи за успеха на проектите и добрите отношения с клиенти и партньори.