IT Консултации

Консултиране на организации за добрите практики в използването на информационни технологии за постигането на своите бизнес цели.

Cloud решения

Внедряване в Azure, Amazon или други. Ние сме тук, за да Ви помогнем със знания, опит и добри практики.

Софтуерно инженерство

Ние покриваме целия жизнен цикъл на софтуерния проект - извършване на събиране и разработване на изисквания, анализ, проектиране на високо и ниско ниво, разработване на софтуер, тестване, внедряване и поддръжка.

Мобилни приложения

В съвременния динамичен и бързо развиващ се свят всяка организация е длъжна да предостави на своите клиенти и служители възможности за използване и достъп до софтуерни системи чрез мобилни устройства. Ние сме тук, за да Ви помогнем с разработката за iOS, Android, Windows Phone и други устройства на пазара.

Нашите партньори